Project Beschrijving

Herbestemming Ketelhuis

Op de valreep is het voormalige ketelhuis door de gemeente Tilburg behouden van sloop! Het ketelhuis dat nu op de Spoorzone bekend staat als Gebouw 65, stamt uit 1946 en werd in 2015 aangewezen als gemeentelijk monument. Op dit moment blokkeert het ketelhuis het voetpad en daarmee ook de doorgang voor het voetgangersverkeer. Hierdoor is de ligging aan het nieuwe straatprofiel van de B. Brokxlaan en de aansluiting op de openbare ruimte een belangrijk onderdeel van de ontwerpopgave. In ons ontwerp zal op een veilige manier de verkeerssituatie voor passanten en gebruikers van het gebouw worden gewaarborgd. Het oorspronkelijk introverte gebouw zal zich gaan openen naar het publiek waardoor het karakteristieke interieur en de historische functie zichtbaar word. Een colonnade van metselwerk penanten enerzijds en een volledig transparante nieuwe gevel aan de binnenzijde creëren een passage door het gebouw, hierdoor ontstaat er niet alleen interactie tussen de voetganger en de toekomstige gebruikers en activiteiten in het Ketelhuis maar geven ook een inkijk naar  het industriële verleden.

De huidige voorgevel is grotendeels bezet met stucwerk die de sporen toont van de voormalige aanbouw die voor de aanleg van de B. Brokxlaan reeds is verwijderd. Door deze gevel te conserveren blijft een deel van de historie die zich heeft afgespeeld in het ketelhuis duidelijk leesbaar in de toekomst. Grote stalen kaders perforeren de voorgevel op straatniveau en functioneren zo als etalages voor de nieuwe functie en het karakteristieke industriële interieur met ketels. Tegelijkertijd wordt de focus van het voorbijkomende verkeer ingekaderd richting de bijzondere schoorstenen aan de buitenzijde. De intact gehouden “littekens” van het gebouw vertellen zo een stukje geschiedenis van ons Tilburgse erfgoed.

Categorie: herbestemming

Opdrachtgever: Amarant Groep

Status: SO april 2015

“Amarant Groep heeft Buro 013 bij het project Ketelhuis als een creatief en innoverend buro leren kennen. Een buro dat de kunst verstaat de ambities van de opdrachtgever te vertalen naar een ontwerp waar alle betrokkenen veel waardering voor hebben, met oog voor detail en historie.”

 

– Dhr. J. Graven
Directeur Huisvesting en Bedrijfsdiensten, Amarant Groep

“Amarant Groep heeft Buro 013 bij het project Ketelhuis als een creatief en innoverend buro leren kennen. Een buro dat de kunst verstaat de ambities van de opdrachtgever te vertalen naar een ontwerp waar alle betrokkenen veel waardering voor hebben, met oog voor detail en historie.”

 

– Dhr. J. Graven
Directeur Huisvesting en Bedrijfsdiensten, Amarant Groep